آدرس و شماره مطب دکتر محمد شیمیا(تخصص جراحی مغز و اعصاب)-تبریز

آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد شیمیا :تبریز
خیابان آزادی – نبش گلگشت – پشت ساختمان علمی فناوری – کلنیک گلگشت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید