آدرس و شماره مطب دکتر قنبر بران(تخصص جراحی مغز و اعصاب)-تبریز

آدرس و شماره تماس مطب دکتر قنبر بران :تبریز
خیابان ارتش جنوبی، خیابان پاستور جدید


   نتیجه تماستان چه بود ؟

   نــتوانستم نوبت بگیرم    نوبت ها پرشده بود   توانستم نوبت دریافت کنم  تلفن اشتباه بود

۵۴۱۴۵۵۴

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید