آدرس و شماره مطب دکتر سیدمحمود طباطبایی(تخصص جراحی مغز و اعصاب)-تهران

آدرس و شماره تماس مطب دکتر  سیدمحمود طباطبایی :تهران
میرعماد – کوچه دوم – ساختمان پزشکان مهداد – طبقه دوم


   نتیجه تماستان چه بود ؟

   نــتوانستم نوبت بگیرم    نوبت ها پرشده بود   توانستم نوبت دریافت کنم  تلفن اشتباه بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید