آدرس و شماره مطب دکتر خسرو پارسا(تخصص جراحی مغز و اعصاب)-تهران

آدرس و شماره تماس مطب دکتر خسرو پارسا :تهران
شریعتی – نرسیده به دوراهی قلهک – بیمارستان ایرانمهر


   نتیجه تماستان چه بود ؟

   نــتوانستم نوبت بگیرم    نوبت ها پرشده بود   توانستم نوبت دریافت کنم  تلفن اشتباه بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید