آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد شروین شجاعی جراح مغزو اعصاب برد تخصص ستون فقرات

آدرس و شماره تماس مطب دکتر محمد شروین شجاعی :همدان
خیابان جهان نما – جنب مجتمع پرشکان شهباز


ساعات مراجعه:
روزهای زوج ساعت ۴ تا ۲۱ و روزهای فرد فقط فقط
صبح ها ۱۰ تا ۱۴

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید